Õhu- ja meretranspordi puhul pakume nii uksest-ukseni veoteenust kui ka terminalide vahelist transporti üle maailma. Tegeleme ka suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste saadetistega. Õhutranspordi puhul on meie tugevuseks nn alusekauba vedu saadetise kaaluga alates 100 kg. Üheks kindlaks kaubagrupiks meie õhutranspordi portfellis on kujunenud ajatundlike laevavaruosade transport.

 • täis(FCL)- ja osakonteinersaadetiste (LCL) import / eksport;
 • projektiveod (kaupadel tavapärasest suuremad mõõtmed/kaal, erinevatelt saatjatelt kaupade konsolideerimine ja tootmis/veograafikute koordineerimine jms);
 • täis- ja osakonteinersaadetiste transport kolmandate riikide vahel (veo algus- ega lõppsihtpunkt ei asu Eestis).

Tolliteenused

Pakume meie poolt korraldatud vedudele erinevaid tolliprotseduuridega seotud teenuseid:

 • Eksportdeklaratsiooni vormistamine;
 • Importdeklaratsiooni vormistamine;
 • Tolliväärtusdeklaratsiooni vormistamine (DV1);
 • Maaklerteenusena tollimaksude ja –tasude maksmine;
 • Ladustamisteadee;
 • Transiitdeklaratsiooni vormistamine;

Terminaliteenus

Pakume meie poolt korraldatud vedudele erinevaid terminaliga seotud teenuseid:

 • Tagaluuktõstuk autoga peale- ja mahalaadimine lähte- või sihtriigis;
 • Fikseeritud laadimisajaga saadetiste korje- ja kohalevedu;
 • Kauba lühiajaline ladustamine;
 • Erinevate kaubasaadetiste konsolideerimine terminalis;
 • Kaupade (ümber)pakendamine, sildistamine ja markeerimine;
 • Kaupade laadimine konteinerist terminali või terminalist konteinerisse

Sideloader

Pakume meie poolt organiseeritud konteinersaadetistele sideloader-haagisega eel- või järelvedu üle Eesti.

Kontakt

Andrus Joasaar

Sertifikaadid

Oleme Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige